Terminologi och informationsmodellering

Våra tjänster inom terminologi och informationsmodellering

Begreppsmodellering

Vi erbjuder terminologiskt medveten begreppsmodellering för att säkerställa att vedertaget fackspråk används vilket skapar förutsättningar för semantisk interoperabilitet i IT-lösningar. Detta gör vi med hjälp av begreppsanalys tillsammans med ämnesexperter ute i verksamheterna. Vi beskriver och modellerar begreppen entydigt och vi hjälper till att välja lämpliga benämningar.


Informationsmodellering

Vi hjälper er att modellera er information för kommunikation, lagring och utveckling på svenska eller engelska. Den metod vi använder säkerställer våra modeller är väldokumenterade och att klasser och attribut får korrekta och beskrivande namn och textuella definitioner Vi använder UML eller specifika verktyg för datamodellering för relationsdatabaser. Vi hjälper också till att beskriva information i tekniska tjänster exempelvis med hjälp av WSDL/XML schema.


Ordlistearbete

Vi erbjuder hjälp när ni behöver skapa en ordlista genom att på ett systematiskt sätt samla, analysera, beskriva och presentera begrepp och termer inom ert fackområde. Arbetet baseras på standarden SS-ISO 704:2011 Terminologiarbete – Principer och metoder.

Naturligtvis utför vi även mindre begreppsutredningar som inte nödvändigtvis leder till en konkret ordlista.


Terminologisk textgranskning

Vi granskar texter ur ett terminologiskt perspektiv. Det kan röra sig om översättningar, ordlistor, begreppsmodeller och standarder. Vi ser till att era texter håller hög terminologisk kvalitet genom att kontrollera att vedertagna facktermer används, och att de används med samma betydelse genom hela texten och att allmänna skrivregler följs.