Enterprisearkitektur

Våra tjänster inom enterprisearkitektur

MedMod har lång erfarenhet av arbete med att ta fram och specificera nationella och regionala tjänster och APIer för distribuerade storskaliga lösningar. Vi arbetar med allt från övergripande frågor som gemensamma begrepp och informationsstruktur till tjänstedesign och inom området lösningsarkitektur för enstaka tjänster eller lösningar.