Terminologi

Våra utbildningar

För dig som vill kunna använda terminologiska redskap i ditt arbete eller helt enkelt vill veta mer om terminologi, erbjuder vi kurser i terminlogilärans metoder och principer.

Vi kan till exempel erbjuda en heldagskurs i grunderna i terminologiläran. 

Efter avslutad kurs har du fått grundläggande kunskaper i begreppsanalys, en ökad terminologisk medvetenhet och därmed verktyg för att arbeta med fackspråklig kommunikation.

Kursen omfattar bland annat följande moment:

  · Terminologi i samhället och skillnaden mellan allmänspråk och fackspråk

  · Vikten av terminologisk medvetenhet och konsekvent använda facktermer

  · Terminologiläran och de centrala begreppen begrepp, term, referent, definition, kännetecken

  · Metodik för grundläggande begreppsanalys

  · Terminologilärans förhållande till angränsande områden.

 

Vi kan även erbjuda kortare och anpassade kurser efter behov. Det kan till exempel vara en kortare introduktionskurs på någon eller några timmar.